Kalastusluba

Sõltuvalt kasutatavast püügivahendist, eristatakse 3 liiki harrastuskalapüüki.

1. Õngepüük

Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid.

Õngepüügiõigus on igaühe eluaegne õigus.

2. Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Igaüks tohib harrastuspüügiõiguse ehk püügiõiguse eest tasumise korral püüda õngpüünistega kala avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades seadusest tulenevaid piiranguid.

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng. Nende püügivahenditega püüdmisel tuleb tasuda püügiõiguse tasu.

Püügiiguse tasu maksmise võimaluste kohta saab lugeda kodulehelt Kalastusinfo.ee

Tasuta püügiõigus

Harrastuspüügiõiguse eest ei pea tasuma eelkooliealised lapsed, alla 16 aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud ja puudega isikud. Eelpool loetletud isikutel peab püügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

1) alla 16-aastasel õpilasel - õpilaspilet;
2) pensionäril - pensionitunnistus;
3) õigusvastaselt represseeritud isikul - rehabiliteerimistunnistus või represseeritu tunnistus;
4) puudega isikul - puude raskusastet tõendav dokument.

3. Kalastuskaart

Kalastuskaardi alusel võib kasutada järgmisi püügivahendeid: nakkevõrk, kuni 100 konksust koosnev põhjaõngejada, vähinatt ja vähimõrd, liiv, kuurits. Lisaks on vaja kalastuskaarti lõhe ja meriforelli püügiks Pirita, Jägala, Selja, Narva, Vääna, Purtse ja Valgejõel; jõeforelli püügil Järvamaa jõgedel ning harpuuniga püüdmisel Saadjärvel ja Kuremaa järvel. Looduskaitsealad, kus harrastuslikul kalapüügil on vajalik kalastuskaart on: Endla LKA, Silma LKA ja Matsalu Rahvuspark. Kalastuskaarte väljastab  Keskkonaamet.

Allikas: Kalastusinfo.ee