Laskekatsetunnistus

Suuruluki laskekatse tunnistus tõendab isiku õigust osaleda suurulukijahil kütina ja kasutada uluki laskmiseks jahipüssikuuliga laetud padrunit. Suurulukitest võib ainult kuuliga lasta põtra, karu, hirve, metssiga või hallhüljest. Ülejäänud suurulukite (hunt, metskits, ilves) puhul võib kasutada nii kuuli kui haavlitega laetud padrunit.

Suuruluki laskekatse tunnistuse annab pärast laskekatsete sooritamist Eesti Jahimeeste Selts või tema liikmesorganisatsioonid kaheks aastaks. Laskekatse tuleb sooritada jahimehe siledaraudsest või vintraudsest jahirelvast, mille laskemoonaks on kesktulepadrun.

Suuruluki laskekatseid saab sooritada lasketiirudes, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerid.

Suuruluki laskekatse sooritamise ja tunnistuse andmise kohta saab lugeda Jahieeskirjast.

Välisriigis antud kehtiva laskekatsetunnistuse alusel antakse selle saanud isikule tema soovil, ilma et ta katset sooritaks, suuruluki laskekatse tunnistus kehtivusajaga kaks aastat. Välismaalasele väljastab suuruluki laskekatse tunnistuse Eesti Jahimeeste Selts või tema liikmesorganisatsioonid.

Suuruluki laskekatsetunnistuse vastuvõtmise tasu on 2 eurot ja tunnistuse väljastamise tasu 3 eurot. Antud hindade juures ei ole arvestatud tiiru kulusid.

Välismaalasele väljastatava suuruluki laskekatsetasu tasu kantakse selle väljastava organisatsiooni arvele (näiteks kui saate jahitunnistuse kätte Tartu Jahindusklubist, siis kannate tasu Tartu Jahindusklubi arvele; kui saate kätte Saaremaa Jahimeeste Seltsist, siis kannate Saaremaa Jahimeeste Seltsi arvele; kui saate jahitunnistuse kätte Kuristiku 7, Eesti Jahimeeste Seltsi majast, siis maksate Eesti Jahimeeste Seltsi arvele jne).

Tartu Jahindusklubi konto (dokument, mis väljastatakse Tartus, Võru tn 80)
Swedpank 1120231347 
Selgituse lahtrisse märkida: välismaalase laskekatse tunnistuse eest

Suuruluki laskekatsetunnistus kehtib 2 aastat.