Jahitunnistus

Taotlemine

Jahitunnistus on nimeline dokument, millega antakse jahipidamisõigus ja mis tõendab füüsilise isiku oskust iseseisvalt jahti pidada. Jahitunnistus peab jahipidamise ajal kaasas olema. Selle omamine pole kohustuslik vaid juhul kui jahist osavõtjate nimekirja kantud isik ei kasuta dokumendi olemasolu eeldavat jahipidamisvahendit. Näiteks ei pea olema jahitunnistus ajujahis ajajana osaleval isikul kui ta ei kasuta jahipüssi.

Jahitunnistuse antakse vähemalt 16-aastasele isikule, kes on läbinud jahindusalase koolituse ning edukalt sooritanud jahiteooriaeksami ja relvaga jahipidamise soovi korral ka laskekatse. Koolituse maht on 56 tundi (38 tundi teooriat, 18 tundi praktikat).

Jahitunnistust ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus jahipidamisõiguse äravõtmise näol või on noorem kui 16 eluaastat.

Jahitunnistuse pikendamine ja vahetamine

Jahitunnistus kehtib 10 aastat. Kui isik ei ole pikendanud jahitunnistust 12 kuu jooksul selle kehtivusaja möödumisest arvates, saab ta jahitunnistuse kehtivuse uuendada, kui sooritab edukalt jahiteooriaeksami.

Jahitunnistuse kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral vastavalt antakse või vahetatakse jahitunnistus kümne päeva jooksul pärast taotluse esitamist ja tasu maksmist.

Välismaalase jahitunnistus

Välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel antakse selle saanud isikule tema soovil, ilma et ta jahindusalase koolituse läbiks ning jahiteooriaeksami sooritaks, jahitunnistus kehtivusajaga kuni üks aasta.

Laskekatse tunnistus antakse välisriigis väljastatud laskekatse tunnistuse alusel kui laskekatse ei ole vanem kui 2 aastat, kehtivusega kaks aastat. Kui välismaalane ei oma nõuetele vastavat laskekatse tunnistust, peab ta laskekatse sooritama Eestis.

Alates 1. oktoobrist 2009. väljastavad jahitunnistusi Eesti Jahimeeste Selts ning selle liikmesorganisatsioonid.

Esmakordse jahitunnistuse väljastamise tasu paberplanketil - 20 eurot; plastikblanketil 22 eurot;

jahitunnistuse vahetamine ilma pikendamata paberplanketil -  8 eurot; plastikblanketil - 10 eurot;

jahitunnistuse pikendamine ilma vahetamata - 8 eurot;

jahitunnistuse pikendamine ja vahetamine - 8 + 8 või 10 eurot - olenevalt blanketist;

jahitunnistuse kehtivuse taastamine - jahiteooria eksam 6 eurot + uus jahitunnistus  8 eurot või 10 eurot, olenevalt blanketist;

jahiteooriaeksam - 6 eurot;

laskekatse eksam - 6 eurot;

suuruluki laskekatse vastuvõtmine, sooritus - 2 eurot;

vibujahi laskekatse vastuvõtmine - 2 eurot;

suuruluki laskekatse tunnistuse väljastamine - 3 eurot;

vibujahi laskekatse tunnistuse väljastamine - 3 eurot.

Jahitunnistuse tasu kantakse jahitunnistust väljastava organisatsiooni arvele (näiteks kui saate jahitunnistuse kätte Tartu Jahindusklubist, siis kannate tasu Tartu Jahindusklubi arvele; kui saate kätte Saaremaa Jahimeeste Seltsist, siis kannate Saaremaa Jahimeeste Seltsi arvele; kui saate jahitunnistuse kätte Kuristiku 7, Eesti Jahimeeste Seltsi majast, siis maksate Eesti Jahimeeste Seltsi arvele jne).

Tartu Jahindusklubi konto (dokument, mis väljastatakse Tartus, Võru tn 80)
Swedpank EE822200001120231347
Selgituse lahtrisse märkida: jahitunnistuse eest + nimi

Riigilõivu jahitunnistuse väljastamise eest enam ei maksta (alates 1. oktoober 2009).

Jahitunnistus kehtib 10 aastat.