Jahijuhataja

Ühisjahti võib korraldada vaid jahijuhataja juhtimisel. Ühisjaht on suurulukijaht, kus jahist osavõtjad ei ole kohustatud omama suurulukiküttimise luba kui nad on kantud jahist osavõtjate nimekirja, millele on lisatud vähemalt üks suurulukiküttimise luba, mis peab jahijuhatajal jahi ajal kaasas olema. Jahist osavõtjate nimekiri tuleb koostada ka juhul kui minnakse näiteks koos varitsusjahti ning kahpeale on üks suurulukiküttimise luba. Sel juhul peab üks küttidest olema jahijuhataja ning tuleb koostada jahist osavõtjate nimekiri. Vastasel juhul on tegemist ebaseadusliku jahipidamisega, sest jahiseaduse järgi on jahpidamisega võrdsustatud jahisaagi, jahirelva, jahikoera või püünistega looduses viibimine.

 

Jahijuhataja on kohustatud:

 

 Jahijuhataja on kohustatud:
 1) kõrvaldama jahilt joobeseisundis või ilmsete haigustunnustega isiku;
 2) teavitama jahist osavõtjaid jahiohutuse nõuetest, küttida lubatud jahiulukitest ja loale märgitud erinõuetest;
 3) juhatama ise või määrama isiku, kes juhatab, ühisjahil kütid või ajajad vastavalt laskekohale või aju alguskohale koos aju suuna kättenäitamisega;
 4) võtma tarvitusele vajalikud abinõud õnnetusjuhtumite korral;
 5) tegema jahiuluki surmamise ja haavamise korral märke jahiloale;
 6) esitama jahipiirkonna kasutajale jahist osavõtjate nimekirja jahiaasta lõpuks.

 (6) Ühisjahist osavõtja on kohustatud:
 1) täitma jahijuhataja õiguspäraseid korraldusi;
 2) andma jahist osavõtjate nimekirjale allkirja jahiohutuse ja jahipidamise nõuetest teadlik olemise kohta.


Ühisjahist osavõtja on kohustatud:

  • täitma jahijuhataja õiguspäraseid korraldusi;
  • andma jahist osavõtjate nimekirjale allkirja jahiohutuse ja jahipidamise nõuete teatavaks tegemise kohta.