Trofeenäitus

Uuest aastast saab relvaloaga seotud toiminguid teha PPA teenindustes
 
1. jaanuarist saab relvaloaga seotud toimingud teha kõigis PPA teenindustes ning enam ei pea loa taotlemiseks ega vahetamiseks arvestama lühikese vastuvõtuajaga prefektuuris või jaoskonnas.
 
PPA juhtivkorrakaitseametnik Sven Põierpaasi sõnul teeb muudatus relvalubadega seotud toimingud inimestele mugavamaks. „Laieneb nende kohtade arv, kus inimesed saavad luba taotleda või vahetada. Lisaks on võimalik kasutada interenetipõhist teeninduses aja broneerimise süsteemi, mis vähendab inimeste ooteaega,“ rääkis Põierpaas.
 
Uuest aastast saavad PPA teenindussaalides relvalubade esmataotlusi ja olemasolevate lubade vahetamise või pikendamise taotlusi esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotletud loa saab samuti kätte teenindussaalist. Praegu saab loataotlust esitada vaid kahel päeval nädalas elukohajärgses või ettevõtte registreerimisjärgses politseijaoskonnas lubadeametniku vastuvõtu aegadel.
 
Olulisim muutus lisaks teeninduskohale on see, et relva registreerimisel ja relvaloa vahetusel ei pea relvaomanik relva teenindussaali kaasa võtma ning klienditeenindajale esitama. Politsei kontrollib relva olemasolu ning selle andmete õigust muul viisil. Vajadusel külastab relvaomanikku relvahoiukohas piirkonnapolitseinik või kontrollitakse Eestisse imporditud relvade andmeid juba relvakauplustes.
 
Erandina tuleb tulirelva piiriüleseks liikumiseks nõutava eelloa, loa või eriloa taotlemiseks pöörduda elektronposti teel politseiasutusse või vahetult lubadeametniku poole. Neid taotlusi teenindussaalid esialgu vastu ei võta. Samuti tuleb prefektuuri lubadeametniku poole pöörduda relva võõrandamiseks politseiasutuses.
 
Relvaloa taotlustele lisatavate dokumentide loetelus muutusi ei ole.
 
Harju maakonnas saab uuest aastast taotlusi esitada kolmes Tallinna teenindussaalis ning taotletud lube väljastatakse neljas teeninduskohas. Lõuna-Eestis lisanduvad tänastele taotluste vastuvõtmise kohtadele veel kaks teenindust – Otepääl ja Elvas.
 
Eestis on  ligi 27 500 relvaomanikku.
Avasime jahindusklubi teisel korrusel trofeenäituse. Näitus jääb üles kuuks ajaks.

postitatud: 18.04.2017

« Tagasi uudiste juurde