Sigade Aafrika katk Eesti piiril

KESKKONNAAMET
18.07.2014

Läti Toidu- ja Veterinaarteenistus (PVD) teatas 18.07.2014, et
kinnitust on leidnud 4 kodusea ja 1 metssea haigestumine SAKi Härgmäe
(Ērģeme) vallas
(https://www.google.com/maps/place/Ērģemes+pagasts,+Läti/@57.8250495,25.7854109,11z/)
Valka piirkonnas. Seafarmis olevad 55 kodusiga hukatakse.

Härgmäe (Ērģeme) vald piirneb vahetult Eesti piiriga - Valga maakonna
Hummuli ja Helme vallaga (vt manuses olevat kaarti).

Lähtudes eelöeldust, kehtestas Eesti Veterinaar- ja Toiduamet alates
18. juulist 2014 lisameetmena Eesti Vabariigi lõuna- ja idapiirist
10-kilomeetri laiusele alale jäävate valdade territooriumil kodusigade
ja farmis peetavate metssigade välistingimustes pidamise keelu. Samuti
tuleb sigade sööt ja joogivesi hoida sisetingimustes, et välistada selle
võimalikku kokkupuudet metssigadega.

NB! lisameede puudutab järgmisi maakondi: Ida-Virumaa, Jõgevamaa,
Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Pärnumaa!

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 18.07.2014.a käskkirja nr 114 vt
siit: http://www.vet.agri.ee/static/files/1395.18072014_KK_nr_114.pdf

27.06.2014 on Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor kehtestanud oma
käskkirjaga nr 102 (vt:
http://www.vet.agri.ee/static/files/1392.27062014_KK_nr_102_Taiendavate_loomatauditorje_abinoude_kehtestamine_seoses_sigade_klassikalise_ka.pdf)
kehtestanud järgmised piirangud:
Seafarmi territooriumile võib Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Leedust
ja Poolast saabunud elussigade vedamiseks kasutatav veok siseneda
alles:
peale 48 tunnist ooteaega alates Eesti piiri ületamisest ning
peale transpordivahendi täiendavat desinfitseerimist Eestis
(desinfitseerimiseks sobivad kloori sisaldavad desovahendid nagu 5%-line
kloramiinlahus, naatriumhüpokloritilahus, kloorlubi, Halamid ja Virkon S
lahjenduses 1:200)
ülalnimetatud meetmete täitmine peab olema dokumentaalselt tõestatud
Keelatud on sigade kuumtöötlemata sööda sissevedu Eestisse Venemaa ja
Valgevene, Läti, Leedu ja Poola piirkondadest, kus on diagnoositud
sigade klassikaline katk või sigade Afrika katk või on kehtestatud
nendega seotud piirangud. Täpsema loetelu nendest piirkondadest leiab
sigade Aafrika katkuga seoses kehtestatud täiendavate loomatauditõrje
meetmete (Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 27.06.2014.a käskkiri
nr 102) punktist 2.

Veterinaar- ja Toiduameti info: http://www.vet.agri.ee/?op=news&id=239

TÄHELEPANU!
Surnud metssea isendi leidmisel:
mitte puutuda korjust, vältida ka lemmiklooma kontakti korjusega,
koheselt teavitada: 
leiukohajärgse maakonna veterinaarkeskust või 
kontaktid: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160
leiukohajärgset volitatud veterinaararsti: 
kontaktid: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=927

Operatiivne teave SAKi kohta on leitav KeA Intranetis:
https://intra.keskkonnaamet.ee --- Hädaolukorrad --- Sigade Aafrika
katk (otselink:
https://intra.keskkonnaamet.ee/editor/index.php?id=18809)

Teet Koitjärv

Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)
teet.koitjarv@keskkonnaamet.ee
612 8802 / 5345 7268
Narva maantee 7a / 15172 Tallinn
www.keskkonnaamet.ee

postitatud: 21.07.2014

« Tagasi uudiste juurde