Ulukikahjude hindamine

Riigiteatajas ilmus kauaoodatud ulukikahjude hindamise määrus: 

Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042014001

postitatud: 17.04.2014

« Tagasi uudiste juurde